Vytváříme projekty staveb ve všech stupních

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

PROJEKT K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ (ÚZEMNÍMU SOUHLASU)

PROJEKT KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ STAVBY)

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (PASPORT)

Tyto projekty pak realizujeme fyzicky

Provádíme dozorování staveb (autorský, technický dozor)

Jsme autorizovaní inženýři pro pozemní stavby registrovaní v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Zdeněk Verner - 0011051

Ing. František Rulík - 0009000

www.ckait.cz