Získejte zpět až 50% z Vaší investice na zlepšení energetického standardu Vašeho domu z programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám byl aktuálně upraven dne 15.10.2018 a hlavní novinkou je, že je možné realizovat opatření svépomocí pouze za asistence odborného technického dozoru. Také byly upraveny některé dotační částky.

Náš servis zákazníkům tvoří seznámení klienta s možnostmi získání dotace z programu Nová zelená úsporám vzhledem k finančním možnostem klienta.

Po odsouhlasení rozsahu stavebních prací začneme zpracovávat projekt a energetické hodnocení. Tyto činnosti jsou zároveň podporovány z dotačního programu Nová zelená úsporám částkou 25 000 - 35 000 Kč.

Elektronickou registraci žádosti provádíme za klienta na základě plné moci.

Vypracujeme výkaz výměr pro zamýšlená stavební opatření a vytvoříme cenovou nabídku na realizaci díla.

V případě realizace opatřeních svépomocí zajišťujeme ze zákona technický dozor nad prováděním díla.

Více informací poskytneme osobně telefonicky nabo při osobní schůzce.

Odkaz na web programu Nová zelená úsporám umístěn níže.